• Chậu xoắn ốc

  • Còn hàng Mã sản phẩm: XO 669

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size M: DxH=27x30cm Size L: DxH=37x45cm Size XL: DxH=50x60cm
Size M: DxH=27x30cm Size L: DxH=37x45cm Size XL: DxH=50x60cm

Size M: DxH=27x30cm

Size L: DxH=37x45cm

Size XL: DxH=50x60cm