• Chậu vuông viền 2 vạch

  • Còn hàng Mã sản phẩm: Chậu vuông viền 2 vạch 143

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size S: DxH=21x18cm Size M: DxH=31x26cm Size L: DxH=39x33cm
Size S: DxH=21x18cm Size M: DxH=31x26cm Size L: DxH=39x33cm

Size S: DxH=21x18cm

Size M: DxH=31x26cm

Size L: DxH=39x33cm