• Chậu vuông nhấn cổ

  • Còn hàng Mã sản phẩm: VNC 694

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size S: DxH=17x18cm Size M: DxH=26x23cm Size L: DxH=35x33cm
Size S: DxH=17x18cm Size M: DxH=26x23cm Size L: DxH=35x33cm

Size S: DxH=17x18cm

Size M: DxH=26x23cm

Size L: DxH=35x33cm