• Chậu vuông lá quả

  • Còn hàng Mã sản phẩm: VQ 633

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size S: DxH=13x14cm Size M: DxH=19x60cm Size L: DxH=38x21cm
Size S: DxH=13x14cm Size M: DxH=19x60cm Size L: DxH=38x21cm

Size S: DxH=13x14cm

Size M: DxH=19x60cm

Size L: DxH=38x21cm