• Chậu viền ngũ kim

  • Còn hàng Mã sản phẩm: NK 750

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size M: DxH=30x40cm Size L: DxH=42x48cm Size XL: DxH=50x59cm
Size M: DxH=30x40cm Size L: DxH=42x48cm Size XL: DxH=50x59cm

Size M: DxH=30x40cm

Size L: DxH=42x48cm

Size XL: DxH=50x59cm