• Chậu Vân Lá 1

  • Còn hàng Mã sản phẩm: Chậu Vân Lá 1 675

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size M: DxH=22x18cm Size L: DxH=29x28cm Size XL: DxH
Size M: DxH=22x18cm Size L: DxH=29x28cm Size XL: DxH

Size M: DxH=32x22cm

Size L: DxH=39x25cm