• Chậu tròn viền trơn

  • Còn hàng Mã sản phẩm: TVT 783

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size S: DxH=13x14cm Size M: DxH=19x20xm Size L: DxH=25x27cm
Size S: DxH=13x14cm Size M: DxH=19x20xm Size L: DxH=25x27cm

Size S: DxH=13x14cm

Size M: DxH=19x20xm

Size L: DxH=25x27cm