• Chậu ly cao

  • Còn hàng Mã sản phẩm: LYC 100

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size S: DxH=19x21cm Size M: DxH=30x24cm Size L: DxH=39x29cm
Size S: DxH=19x21cm Size M: DxH=30x24cm Size L: DxH=39x29cm

Size S: DxH=19x21cm

Size M: DxH=30x24cm

Size L: DxH=39x29cm