• Chậu gia huy hoa sen

  • Còn hàng Mã sản phẩm: GHS 119

  • Danh mục: Chậu Cây

Size S: DxH=13x14cm

Size M: DxH=19x20cm

Size L: DxH=25x27cm