• Chậu 3 con cá

  • Còn hàng Mã sản phẩm: C3C 934

  • Danh mục: Chậu Cây
  • Size L: DxH=32x33cm Size XL: DxH=42x42cm Size XXL: DxH=53x53cm
Size L: DxH=32x33cm Size XL: DxH=42x42cm Size XXL: DxH=53x53cm

Size L: DxH=32x33cm

Size XL: DxH=42x42cm

Size XXL: DxH=53x53cm